غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه شهاب بانك ملی از مرداد

غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه شهاب بانك ملی از مرداد

غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه شهاب بانك ملی از مرداد

مدل كودك: حساب های فاقد شناسه هویت سنجی الكترونیكی بانكی (شهاب) در بانك ملی ایران بزودی غیر فعال می شوند.

به گزارش مدل كودك به نقل از بانك ملی ایران، در امتداد اجرای الزامات قانونی ناظر بر ضرورت شناسایی دقیق مشتریان و بنا بر مفاد بخشنامه اخیر بانك مركزی و تأكیدات به عمل آمده در این خصوص، بانك ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند.
لذا آن گروه از مشتریانی كه به سبب فقدان مدارك و یا عدم احراز هویت كامل و نقص در اطلاعات، حساب هایشان غیر قابل برداشت شده است، لزوم دارد در اسرع وقت به شعب بانك ملی ایران بازگشت و ضمن ارائه مستندات و مدارك هویتی خود نسبت به تكمیل اطلاعات اقدام نمایند.
بر این اساس از روز یكشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ حساب های مشتریان حقیقی ایرانی بانك ملی ایران كه فاقد اطلاعات معتبر سجلی شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد و كد ملی باشد تا اصلاح اطلاعات مربوطه، به صورت غیر قابل برداشت خواهد بود.
لازم به ذكر است از این تاریخ پروسه رفع مسدودی حساب مشتریان تحت تشریفات خاص و با صرف زمان چند روزه انجام خواهد گرفت.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~