یك مقام مسئول اعلام كرد؛ قیمت زمین و مسكن استان تهران در بهار امسال

یك مقام مسئول اعلام كرد؛ قیمت زمین و مسكن استان تهران در بهار امسال

یك مقام مسئول اعلام كرد؛ قیمت زمین و مسكن استان تهران در بهار امسال

به گزارش مدل كودك متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسكونی معامله شده از راه بنگاه های معاملات ملكی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران حدود ۱۳.۱ میلیون تومان بود كه نسبت به فصل قبل ۲۲.۷ درصد افزایش پیدا كرد.

به گزارش مدل كودك به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود افشین، تصریح كرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی معامله شده از راه بنگاه های معاملات ملكی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران حدود ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود كه نسبت به فصل زمستان ۹۷ معادل ۱۶.۶ درصد و نسبت به بهار ۹۷ به میزان ۱۷۴.۶ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینكه بیشترین قیمت فروش هر متر مربع زمین، مربوط به منطقه ۳ تهران با قیمتی حدود ۳۴ میلیون تومان است، اضافه كرد: كمترین قیمت هم مربوط به منطقه ۲۰ تهران با قیمت هر مترمربع حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. بیشترین تغییر قیمت زمین نسبت به فصل بهار سال قبل مربوط به منطقه یك تهران و كمترین تغییر قیمت مربوط به منطقه ۱۶ است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، همینطور درباره متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسكونی معامله شده از راه بنگاه های معاملات ملكی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران را حدود ۱۳.۱ میلیون تومان بوده اعلام نمود كه نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۲.۷% و ۱۰۹.۶ درصد افزایش را نشان داده است.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~