در گزارش مدل كودك عنوان شد رصد بازار كالاهای اساسی در اولویت بازرسی ها

در گزارش مدل كودك عنوان شد رصد بازار كالاهای اساسی در اولویت بازرسی ها

در گزارش مدل كودك عنوان شد رصد بازار كالاهای اساسی در اولویت بازرسی ها

مدل كودك: معاون سازمان پشتیبانی از رصد بازار كالاهای اساسی اطلاع داد و اظهار داشت: تمامی انبارهای محل ذخیره سازی كالاهای اساسی تحت كلید دولت بوده وهرگونه خروج كالا از آنها در چارچوب سامانه جامع انبارها كنترل می شود.

سید جواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حجم تعداد بازرسی ها به علت شرایط خاص بازار اطلاع داد و اظهار داشت: از سه تا ۸ اسفند ۹۸، تعداد بازرسی های صورت گرفته از بازار به ۶۶ هزار و ۹۷۵ مورد رسیده كه به تبع آن، تعداد پرونده های تشكیل شده، ۴۸۵۸ مورد بوده است.
معاون سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اضافه كرد: در این میان ارزش ریالی پرونده های تشكیل شده بیشتر از ۷۰ میلیارد تومان بوده است؛ ضمن اینكه ۷۳۹ مورد گشت مشترك با تعزیرات انجام شده كه بر این اساس، تعداد شكایات دریافتی در مجموع ۵۷۰۵ مورد بوده است كه از این رقم، ۵۲۲۹ مورد مربوط به ستاد خبری ۱۲۴ و ۴۷۶ مورد هم مربوط به اپلیكیشن اعلام قیمت بوده است.
احمدی اولویت های بازرسی را گوشت قرمز، گوشت مرغ، شكر، تخم مرغ و میوه، اعلام نمود و اظهار داشت: بازرسان بازرسی های مداومی را به فروشگاه های زنجیره ای دارند و به شدت بازار را رصد می كنند؛ این در شرایطی است كه خریدهای مردم دو برابر شده، باآنكه هیچ كمبودی در بازار نیست و به شدت بازار رصد می شود.
وی با اشاره به اینكه تمامی انبارهای محل ذخیره سازی كالاهای اساسی و هم آن دسته از تولیدكنندگانی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت كرده اند، تحت كلید دولت می باشد، اظهار داشت: این انبارها از راه سامانه جامع انبارها رصد می شوند و هر گونه خروج كالاها از جانب دولت كنترل شده و حواله های در رابطه با خروج كالاها هم از جانب دولت صادر می شود.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~