ضرورت توجه نمایندگان مجلس به تصویب قوانین و تأثیر آن بر اقشار صدمه پذیر

ضرورت توجه نمایندگان مجلس به تصویب قوانین و تأثیر آن بر اقشار صدمه پذیر

ضرورت توجه نمایندگان مجلس به تصویب قوانین و تأثیر آن بر اقشار صدمه پذیر

به گزارش مدل کودک، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به اینکه کار کمیته امداد کمک به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه است که تریبونی برای صحبت ندارند، اظهار نمود: نمایندگان باید مدنظر داشته باشند که تصویب هر قانونی روی اقشار صدمه پذیر جامعه اثرگذار خواهد بود.
حسین فتاحی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: کمیته امداد به دنبال اینست که درمورد ایجاد تعامل میان نمایندگان و کمیته امداد قوانینی به تصویب مجلس برساند تا ارائه ی خدمت به مددجویان راحتتر شود و معیشت آنها تسهیل یابد.
وی ادامه داد: قطعا اگر نمایندگان از دل مردم باشند؛ خودشان این دردها را حس کرده اند و می توانند ما را جهت حل مشکلات مددجویان کمک کنند تا دغدغه مددجویان پیگیری و در مجلس به تصویب نهایی برسد.
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد تصریح کرد: کار کمیته امداد کمک به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه است که تریبونی برای صحبت ندارند. از همین رو نمایندگان باید نماینده مددجویان باشند و به نفع آنها قوانین را تصویب کنند. نمایندگان باید مدنظر داشته باشند که پیوست تصویب هر قانونی چه تاثیری بر روی اقشار صدمه پذیر جامعه خواهد گذاشت. در مجلس یازدهم هم اگر در جایی هزینه ای به مردم تحمیل می شد، نمایندگان تلاش می کردند این اقشار را در نظر بگیرند و برای جبران این هزینه اقدام نمایند.
فتاحی در پاسخ به این سؤال که امداد در چه حوزه هایی نیازمند توجه بیشتری از جانب مجلس است؟ هم توضیح داد: شعار اصلی کمیته امداد «توانمندسازی» است و می خواهیم مددجویان توانمند و از زیر پوشش بیرون بروند. در کنار آن برنامه هایی در حوزه مستمری مطرح است که هر فردی که توانایی اشتغال دارد مستمری او را قطع می نماییم. اشتغال مساله اصلی است و در این خصوص باید هم تسهیلات قرض الحسنه بانکی در اختیار این مجموعه قرار گیرد و هم پشتیبانی های جانبی جهت حفظ این اشتغال مدنظر باشد. امکان دارد اشتغالی ایجاد شود اما نیازمند حمایت باشد تا توانمندسازی مدنظر ایجاد و از چرخه حمایتی بیرون بروند.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~