عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در حساب هاست

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در حساب هاست

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در حساب هاست

مدل کودک: درحالی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری بگیر و بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی، طی امروز (۹ اسفندماه) «عیدی» ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی این افراد به حساب شان واریز می شود.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، اعتبارِ تامین «عیدی» امسال معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با تامین این اعتبار، امروز عیدی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری بگیر و بازنشسته در حسابها خواهد بود.
طبق بخشنامه عیدی سال ۱۴۰۲ مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، مبلغ عیدی امسال برای هر پرونده فعال مستمری شامل بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام)، معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) است، اما در امتداد پشتیبانی از خانواده، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور، برای هر پرونده فعال مستمری که برمبنای قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک اولاد هستند، مبلغ ثابت ۷۰۰ هزار تومان بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند تحت تکفل با لحاظ مفاد بخشنامه الحاق یک جزء به بند (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران پرداخت می شود.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~