در گفت وگو با مدل كودك اعلام شد تشدید برخورد با خانه های پلاک قرمز

در گفت وگو با مدل كودك اعلام شد تشدید برخورد با خانه های پلاک قرمز

در گفت وگو با مدل كودك اعلام شد تشدید برخورد با خانه های پلاک قرمز

به گزارش مدل کودک، ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰، علیرضا زاکانی پس از آنکه بعنوان شهردار منتخب اعضای شورای شهر ششم انتخاب گردید از طریق اندازی قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه اجتماعی برای حل مشکلات اجتماعی تهران همچون تکدی گری، کودکان کار و… با کمک دستگاه ها و سازمان های دخیل اطلاع داد و بعد از آن شهرداری بیشتر از سهم خود به مساله حل مشکلات وارد شد تا وضعیت صدمه های اجتماعی بهبود یابد، از افزایش ظرفیت ها و ساخت مددسراهای جدید گرفته تا تقبل مسئولیت افراد صدمه دیده ای که هیچ دستگاهی آنرا نمی پذیرفت؛ افرادی همچون سالمندان، نوجوانان، افراد دارای زخم باز و…..
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، با تکیه زدن زاکانی به صندلی شهرداری تهران، وی در نخستین اقدامات خود قرارگاهی راه اندازی نمود تا همه دستگاه ها و سازمان های دخیل در امر صدمه های اجتماعی گرد هم آیند تا در مورد وضعیت صدمه های اجتماعی در تهران چاره اندیشی کنند؛ اما هماهنگی با سایر دستگاه ها و بروکراسی اداری باعث شد که کارها آنطور که باید پیش نرود و همین مساله سبب شد تا رایزنی با رئیس جمهور برای حل مشکلات سازمان های دخیل در امر صدمه های اجتماعی شروع شود و رئیس دولت هم در نهایت علیرضا زاکانی شهردار تهران را بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در حوزه صدمه های اجتماعی شهر تهران انتخاب کرد تا با پیگیری ها، مشکلات را حل و فصل کند. حالا آنطور که دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت صدمه های اجتماعی کلانشهر تهران می گوید قرارگاه تلاش دارد تا با جلب مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد و… روند کار ساماندهی صدمه های اجتماعی را سرعت ببخشد.

ایجاد مرکز رصد، پایش و مدیریت صدمه های اجتماعی کلانشهر تهران
عبدالمجید رحمانی در گفتگو با ایسنا، در مورد دستاوردهای قرارگاه اجتماعی با تاکید بر این که علیرضا زاکانی از زمانیکه بعنوان شهردار تهران انتخاب شد، به صورت مداوم پیگیر ساماندهی صدمه های اجتماعی بود و در جلساتی که برگزار می شد، با اولویت ایجاد ظرفیت برای معتادان ماده ۱۶، به دنبال ساماندهی هرچه بهتر این معتادان بود، می گوید: در جریان برگزاری این جلسات، مسؤلان به این نتیجه رسیدند که تصمیم گیری در بعضی موارد نیازمند اختیارات بیشتری است که امسال هیئت دولت با واگذاری برخی مسئولیت ها و اختیارات بیشتر به علیرضا زاکانی در جهت شکل گیری یک مدیریت یکپارچه در حوزه صدمه های اجتماعی موافقت نمود که با عنایت به مصوبه هیئت وزیران، مرکز رصد، پایش و مدیریت صدمه های اجتماعی کلانشهر تهران به منظور اجرایی شدن بندهای این مصوبه شکل گرفت.

ایجاد میزهای تخصصی جهت بررسی ۶ صدمه اجتماعی پایتخت
دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت صدمه های اجتماعی کلانشهر تهران با اشاره به اینکه متناسب با تشکیل مرکز رصد و پایش، میزهای تخصصی اعتیاد، کودکان کار، تکدی گری، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و میز توانمندسازی اقتصاد خانواده بوجود آمد تا در تعامل با دستگاههای مسئول، تلاش شود وضعیت موجود صدمه های اجتماعی رصد شده و متناسب با این وضعیت، برنامه های اجرایی در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، تدوین شود، می افزاید: بعد از مصوبه هیأت وزیران و تشکیل این مرکز رصد، در جلساتی که با حضور تمام دستگاه هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صدمه های اجتماعی دخیل هستند، مقرر شد که برنامه های کوتاه مدت در سه حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابانی، معتادان متجاهر و تکدی گری در فرصت باقی مانده تا شب عید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته به صورت همزمان در حوزه حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و توانمندسازی اقتصاد خانواده هم برنامه هایی تدوین شده تا بعد از دریافت نظرات دستگاه ها، ابلاغ و در اختیار دستگاههای مسئول در هریک از این حوزه ها قرار گیرد.
متناسب با تشکیل مرکز رصد و پایش، میزهای تخصصی اعتیاد، کودکان کار، تکدی گری، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و میز توانمندسازی اقتصاد خانواده بوجود آمد تا در تعامل با دستگاههای مسئول، تلاش شود تا وضعیت موجود صدمه های اجتماعی رصد شود
رحمانی از مهم ترین اقداماتی که در این زمان در قرارگاه رخ داده به افزایش ظرفیت پذیرش معتادان ماده ۱۶ اشاره کرده و تاکید می کند: با افزایش ظرفیت این مراکز به تناسب عدد اعلامی معتادان مشمول؛ کار ساماندهی معتادان در شرایط بهتری دنبال شد و همینطور شهردار تهران در جلسات ویژه ای با مدیران مراکز ماده ۱۶، انتقال مرکز غربالگری به یک فضای بزرگ تر را که هم برای غربالگری بانوان و هم آقایان باشد را فراهم کردند و در مورد مددجویان فاقد مدارک هویتی هم برای برخی از این مددجویان اوراق شناسایی صادر شده و پیگیری صدور این اوراق شناسایی برای سایر مددجویان فاقد مدارک هویتی هم ادامه دارد.

برخورد شدیدتر با خانه های پلاک قرمز
وی برخورد شدیدتر با خانه های پلاک قرمز که متأسفانه به کانون فساد تبدیل گشته بودند را از دیگر مصوبات این قرارگاه دانسته و ادامه می دهد: تا به امروز هم با هماهنگی فراجا و دستگاه قضایی، برخی از این خانه های پلاک قرمز شناسایی شده و ساماندهی این اماکن شروع شده است.

ابلاغ دستورالعمل به شهرداران مناطق تهران برای ایجاد بانک اطلاعات صدمه های اجتماعی محلات
دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت صدمه های اجتماعی کلانشهر تهران با اشاره به اینکه از دیگر مصوبات قرارگاه اجتماعی کلان شهر تهران در این زمان، آغاز پایش نحوه انجام طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، معتادان متجاهر و متکدیان در پایتخت بود که بر طبق این مصوبه این طرح با همکاری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی شروع شده و مقرر است مدل مطلوب عرضه خدمات در مراکز تهیه و تدوین شود، می افزاید: همینطور ابلاغ دستورالعمل به شهرداران مناطق ۲۲ گانه به منظور ایجاد بانک اطلاعات صدمه های اجتماعی محلات با همکاری سایر دستگاههای مسئول، از دیگر دستاوردهای ماه های اخیر در حوزه صدمه های اجتماعی بوده است.
وی با اشاره به اینکه همینطور در این قرارگاه مقرر شد تا با همکاری سازمان پسماند و دستگاه قضایی استفاده از کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران حذف شود و این سازمان با کاهش تعداد پیمانکاران خود بتواند نظارت و پایش مستمر و دقیق تری را بر فعالیت آنها داشته باشد تا ساماندهی دقیقی در حوزه ضایعات و زباله گردها صورت گیرد، خاطرنشان می کند: همینطور به صورت همزمان سازمان پسماند اعلام آمادگی کرده است تا از ظرفیت معتادان متجاهر بهبود یافته با هدف اشتغال زایی برای این عزیزان استفاده نماید.

معرفی یک سامانه برای ثبت نظرات مردمی در حوزه صدمه های اجتماعی
رحمانی با تاکید بر این که در نظر داریم تا با همکاری سازمان های مسئول همچون صدا و سیما، مدل مطلوب مواجهه شهروندان با صدمه های اجتماعی در هنگام مواجهه با این صدمه ها همچون کودکان کارخیابانی، اعتیاد، تکدی گری و… را عرضه نماییم تا مردم در رویارویی با این صدمه ها با آگاهی بیشتری رفتار کنند، ادامه می دهد: همینطور در نظر داریم یک سامانه یا شماره تلفن را معرفی نماییم تا شهروندان هم بتوانند انتقادات، نظرات و پیشنهادات خویش را در حوزه صدمه های اجتماعی به اطلاع دستگاههای مسئول برسانند و هم گزارشات خویش را نسبت به وقوع این صدمه های اجتماعی در محلات خود به اطلاع شهرداری و سایر دستگاههای در رابطه با حوزه صدمه ها، برسانند تا این موضوعات با اولویت بیشتری پیگیری شود.
ر نظر داریم تا با همکاری سازمان های مسئول همچون صدا و سیما، مدل مطلوب مواجهه افراد با صدمه های اجتماعی در هنگام مواجهه با این صدمه ها همچون کودکان کارخیابانی، اعتیاد، تکدی گری و… عرضه نماییم تا مردم در رویارویی با این صدمه ها با آگاهی بیشتری رفتار کنند
وی با اشاره به اینکه حوزه توانمندسازی اقتصاد خانوارها هم یکی از اصلی ترین محورهای مرکز رصد، پایش و مدیریت صدمه های اجتماعی کلانشهر تهران است که ما برای تدوین برنامه ای منسجم در این بخش مبادرت به دعوت از بنگاه های اقتصادی، کارآفرینان و اساتید دانشگاه و فعالان این حوزه کرده ایم، می گوید: در این خصوص با بررسی دقیق موضوعات، به مدل هایی برای توانمندسازی اقتصادی خانواده های صدمه دیده می رسیم.
دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت صدمه های اجتماعی کلانشهر تهران اظهار می کند: همزمان با این اقدامات، قرارگاه صدمه های اجتماعی ۲ جلسه شورای سیاستگذاری مرکز را بعنوان مجموعه بالادستی برگزار کرده و در این جلسات روسا و مسئولین دستگاههای کشوری در تهران حضور داشتند و متناسب با کمیته های تشکیل شده در این مرکز، از ظرفیت علمی و دانشگاهی، نخبگان و صاحبنظران و تشکل های مردمی استفاده و پای کار آورده ایم و نقطه نظرات همه مسؤلان، جامعه دانشگاهی، نخبگان و گرو ه های مردمی را مد نظر قرار دادیم. علاوه بر این، مرکز رصد، پایش و مدیریت صدمه های اجتماعی کلانشهر تهران آمادگی اصلاح و تکمیل قوانین در رابطه با صدمه های اجتماعی را دارد؛ چون که یکی از فلسفه های وجودی تشکیل این مرکز، رفع گره ها و موانع قانونی دستگاه هاست که با تاکید نماینده ویژه رئیس جمهور و شهردار تهران، این مورد با جدیت در مرکز دنبال می شود.

استفاده از ظرفیت و توان مردمی برای حل صدمه های اجتماعی

حمایت همه جانبه از خانواده های افراد صدمه دیده و یا در معرض آسیب
رحمانی در مورد برنامه های آتی این قرارگاه با اشاره به اینکه از اصلی ترین مباحثی که مرکز مد نظر دارد استفاده از ظرفیت و توان مردمی در همه حوزه های مورد نیازاست، می افزاید: اعتقاد داریم تا مردم به میدان نیایند، مواجهه با مسائل صدمه های اجتماعی نتیجه مورد نظر را تأمین نخواهد کرد. بر همین مبنا برنامه ریزی در مورد ایجاد زمینه مشارکت تشکل های مردمی شامل گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد، هیأت ها، موسسات خیریه، کانون های فرهنگی، بسیج و مساجد و از سویی ایجاد ظرفیت جهت همکاری اتحادیه ها، اصناف، تشکل ها و بنگاه های اقتصادی و همینطور بکارگیری و ترغیب حضور انجمن های علمی و تخصصی، نخبگان و جامعه علمی و دانشگاهی برای ورود به مسائل در ارتباط با صدمه های اجتماعی و عرضه راهکارهای جدید و نوآوری در زمینه کاهش و حل مسائل، مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی افزود: پیرامون مشارکت حداکثری مردمی، سامانه های ارتباطی برای تعامل مردم با مرکز و مجموعه های مسئول پیشبینی شده تا مردم موارد مد نظر شامل اطلاع مسائل حوزه صدمه و عرضه پیشنهاد و نقطه نظرات خویش را با مرکز در بین بگذارند و در صورتی هم که تمایل به همکاری در این خصوص داشته باشند اعلام آمادگی کنند و نکته مهم دیگری که مورد تاکید مرکز قرار دارد حمایت همه جانبه از خانواده های افراد صدمه دیده یا در معرض صدمه است تا بتوان تا حدی از مشکلات و دغدغه های خانواده ها کاسته شود و زمینه بازگشت افراد صدمه دیده به آغوش خانواده ها فراهم گردد و خانواده ها در این راه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~