یك سال از جایگزینی كیسه های تجزیه پذیر در افق كوروش گذشت؛ هشدارهای زیست محیطی افق كوروش روی كیسه های تجزیه پذیر

یك سال از جایگزینی كیسه های تجزیه پذیر در افق كوروش گذشت؛ هشدارهای زیست محیطی افق كوروش روی كیسه های تجزیه پذیر

یك سال از جایگزینی كیسه های تجزیه پذیر در افق كوروش گذشت؛ هشدارهای زیست محیطی افق كوروش روی كیسه های تجزیه پذیر

مدل كودك: شركت فروشگاه زنجیره ای افق كوروش در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی، به انتشارِ هشدارهای زیست محیطی روی كیسه های تجزیه پذیر با هدف ترویج فرهنگِ مصرف بهینه آب اقدام نمود.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر و به نقل از شركت فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش، این فروشگاهِ دوستدار طبیعت در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و با هدف حفظ و حراست از محیط زیست، از سال قبل مبادرت به جایگزینی كیسه های زیست تخریب پذیر با هدف كاهش اثرات مخرب زیست محیطی كرد.
هم اكنون در بیش از یك هزار شعبه فروشگاه زنجیره ای افق كوروش در سراسر كشور كیسه های تجزیه پذیر كه قابلیت بازگشت سریع به محیط زیست را دارند، به منظور بهبود كیفیت محیط زیست توزیع می گردد.

درج هشدارهای زیست محیطی روی كیسه های تجزیه پذیر با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از دیگر اقدامات افق كوروش در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی شركت و مشاركت در آگاهی رسانی و آموزش عمومی برای اصلاح الگوی مصرف است كه در تابستان سال جاری و در تمامی شعب فروشگاه زنجیره ای افق كوروش در ۳۱ استان كشور و ۲۴۵ شهر عملیاتی شده است.
فروشگاه همواره تخفیف افق كوروش بعنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره ای كشور و پیشرو در حفظ و حراست از محیط زیست با كیسه های تجزیه پذیر كه از موادی تولید می گردد كه به طبیعت باز می گردد و همینطور با درج هشدارهایی با مبحث بحران كم آبی، روی كیسه های تخریب پذیر در خصوص اینكه «نسبت بارش در ایران حدود یك سوم متوسط بارش در جهان بوده، نسبت مصرف آب خانگی در ایران دو برابر متوسط جهان است، نسبت سرعت تبخیر در ایران چهار برابر متوسط جهان است»، كوشش كرد تا در جهت حفظ طبیعت، افكار عمومی را هر چه بیشتر نسبت به صرفه جویی در مصرف آب، هدایت كند.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~