یك مقام مسئول اعلام كرد: حذف رانت با یكسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز

یك مقام مسئول اعلام كرد: حذف رانت با یكسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز

یك مقام مسئول اعلام كرد: حذف رانت با یكسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز

به گزارش مدل كودك مدیركل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار هدف هیأت وزیران از مصوبه واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی را كمك به افزایش تولید داخل دانست.
به گزارش مدل كودك به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا كلامی با اشاره به واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی، اظهار داشت: هدف این مصوبه هیأت وزیران، پیشگیری از كاهش تولید گوشت قرمز در داخل كشور و ایجاد انگیزه برای افزایش تولید از جانب تولیدكنندگان سنتی و صنعتی دام بود كه رانت ناشی از اختلاف قیمت گوشت را از بین می برد. كلامی در عین حال تحقق اهداف سیاست جدید دولت را منوط به اجرای اقداماتی از جانب وزارت جهاد كشاورزی، همچون واردات دام مولد و بره پرواری و توزیع آن بین تولیدكنندگان صنعتی و سنتی دانست. وی ادامه داد: با اجرای این سیاست از جانب وزارت جهاد كشاورزی، مقادیر تولید و عرضه دام در بازه زمانی ۶ ماهه پیش روز به تعادل می رسد و حتی با افزایش عرضه، قیمت ها كاسته می شود. كلامی با اشاره به اینكه طبق اعلام وزارت جهاد كشاورزی هر شركت صلاحیت دار می تواند گوشت با ارز نیمایی وارد كشور كند، اظهار داشت: در این بین، وزارت كشور، مرزبانی ها، گمرك و سایر دستگاه ها مسؤول در حوزه قاچاق هم باید اقدامات خود در حوزه قاچاق دام را تشدید كنند تا با مشكل خروج دام زنده و در نتیجه كاهش عرضه داخلی مواجه نشویم.

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~