مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: مبلغ و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان مشخص نیست

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: مبلغ و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان مشخص نیست

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: مبلغ و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان مشخص نیست

مدل کودک: به گزارش مدل کودک، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباب مبلغ و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان اظهار داشت: هنوز مبلغی به عنوان عیدی اعلام نشده است، اگر رقم آن اعلام گردد ما نیز اعلامش می کنیم؛ تلاش می نماییم عیدی را زمانی مناسب به دست بازنشستگان برسانیم و اولویتی به جز پرداخت حقوق و عیدی در این دو ماه نداریم.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، میرهاشم موسوی در نشستی خبری با اعلان اینکه پیش از انقلاب ۲۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه های اجتماعی بودند، اظهار داشت: امروز بیش از ۷۴ درصد جامعه تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند البته آرمان ما در حکمرانی تامین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی، پوشش کامل بیمه های اجتماعی برای آحاد جامعه است، البته در این دولت هم اتفاقات خوبی رقم خورده است.

وی با اعلان اینکه در عرصه بیمه های درمانی با دستوری که سال قبل و اوایل امسال، آیت الله رییسی دادند، بیش از ۵۴ درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و مابقی افراد تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه درمان هستند، اضافه کرد: می توان ادعا کرد که پوشش بیمه درمان در نظام جمهوری اسلامی نزدیک ۱۰۰ درصد رقم خورده و این دستاورد بزرگی است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که پیش از انقلاب ۲۰ مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی در تامین اجتماعی بوده است، اظهار داشت: امروز ۴۰۴ مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی، بیمارستانها و خدمات پیشرفته در سطح منطقه خدمات خوبی ارائه می دهند و توسعه خدمات هم درحال ادامه است.

موسوی با اعلان اینکه تامین اجتماعی، سازمان اجتماعی و اقتصادی بزرگی است که خدمات متنوعی در حوزه های بیمه های اجتماعی و بخش اقتصادی ارائه می دهد، اضافه کرد: تامین اجتماعی ارائه خدمات درمانی و نخستین خریدار راهبردی سلامت در کشور است و الان بیش از ۵۷ هزار مرکز طرف قرارداد داریم.

به گفته ی ایشان، در عرصه بیمه ای بیش از ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۱۶ میلیون نفر بیمه شده اصلی، ۲۲ میلیون نفر تبعه بیمه شدگان و ۸ میلیون نفر بازنشسته هستند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حوزه های کسب وکار و با اعلان اینکه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ کارگاه بزرگ و کوچک و متوسط تحت پوشش بیمه داریم، درباب بخشودگی جرائم اظهار داشت: امسال ۲۶ هزار کارگاه از فرصتی که بیمه در اختیار آنها قرار داد استفاده کردند و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تقسیط بدهی در این کارگاه ها رقم خورده است. موسوی با اعلان اینکه درمان ما نیز یکی از خاصیت های منحصر به فرد خدمات درمانی در کشور است، بیان کرد: درمان سازمان در دو بخش مستقیم و غیر مستقیم است. این خدمات از برخی هزینه های کمرشکن سلامت جلوگیری می کند. بطور متوسط سازمان روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت سرپایی را در عرصه درمان و در خدمات بستری نیز ۱۳ هزار خدمت را بصورت روزانه ارائه می دهد.

ایشان سپس با اعلان اینکه سازمان تامین اجتماعی دارای تنوع خدمت است، اظهار داشت: یکی از مسائل اساسی در حکمرانی، موضوع صندوق هاست که به عنوان چالش های مرتبط در این زمینه مطرح است. در شروع دولت مردمی بر روی چالش ها متمرکز شدیم و راهبردهایی برای مدیریت بهینه شرایط داشتیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معتقد می باشد که هرچند در صندوق ها بحران و چالش وجود دارد اشاره کرد: اما بحران سازی افراطی را قبول نداریم. صندوقها سیری طبیعی دارند و مهم این است که در این گذر تاریخی چگونه با چالشهای صندوق ها مواجه شویم.
وی افزود: با چند موضوع اساسی در صندوقهای تامین اجتماعی در شروع دولت روبرو بودیم؛ نکته اول ناترازی صندوق و کسری شدید بود؛ خاطرم هست در آن اوایل ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مستمری کسری و مشکل داشتیم. از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ استقراض بی رویه ای برای پرداخت حقوق صورت می گرفت و بجای این که بتوانیم با راهبردهای درست، آینده سازی نماییم با این استقراض بی رویه آینده خواری هم شده بود. بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض بی رویه انجام شده بود؛ البته خودمان هم در ماه های اولیه مجبور بودیم برای پرداخت حقوق و مستمری تن به استقراض دهیم و این یکی از چالشهای ما بود.

موسوی با اشاره به کاهش ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی و بیان این که یکی از مولفه های پایداری صندوقها ضریب پشتیبانی است، اشاره کرد: در دهه ۶۰، ضریب پشتیبانی حدود ۱۱.۵ بود که در دهه ۹۰ به ۶.۵ می رسد و زمانی که سازمان را تحویل گرفتم این ضریب به ۴.۲ رسیده بود.

فعلا مبلغ و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان معلوم نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباب زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان اظهار داشت: هنوز رقمی اعلام نشده است، اگر رقم عیدی اعلام گردد ما نیز آنرا اعلام می نماییم اما تمام تلاشمان این است که عیدی را در موقعی مناسب به دست بازنشستگان برسانیم و اولویتی به جز پرداخت حقوق و عیدی در این دو ماه اخیر نداریم.
وی با اعلان اینکه انباشت بدهی دولت از چالش هایی بود که تامین مالی و کسری نقدینگی ما را گرفتار مشکل می کرد، اضافه کرد: همین طور عدم تغییرات و اصلاحاتی که باید به اقتضای تحول جمعیتی رخ می داد نیز مطرح بود. سن امید به زندگی پیش از انقلاب ۵۵ سال بود و الان به ۷۵ سال رسیده است. بتازگی با اجماع، اصلاحات جزئی در سن و سابقه و سنوات بیمه ای انجام شده است البته این اصلاحات «اختیاری» بوده و امید است اثر بگذارد.

۵۳ درصد بازنشستگی های تامین اجتماعی «پیش از موعد» است

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلان اینکه حالا بیش از ۵۳ درصد بازنشستگی های ما قبل از موعد است، اظهار داشت: اساسا صندوق در یک استانداردی که یک سوم حق بیمه می گیرد باید یک سوم هم حمایت کند.
وی اشاره کرد: هشت راهبرد را در آن اوایل در برنامه خود قرار دادیم که عبارت از توسعه پوشش بیمه ای، توانمندسازی صندوق در اصلاحات، توسعه خدمات کمی و کیفی صندوق، هوشمندسازی و مسائل مربوط به حوزه سرمایه گذاری و… است.

موسوی با اعلان اینکه در آن اوایل کسری نقدینگی شدید داشتیم، اظهار داشت: امروزه توسعه پوشش بیمه ای از مولفه های اساسی در پایداری صندوقها و حفظ ضریب پشتیبانی است و این امر با ورودی صندوق اتفاق می افتد؛ بیش از ۲.۳ میلیون نفر از شروع دولت تا حالا پوشش بیمه ای داشته ایم. بر طبق محاسبات ما حدود ۷۳ همت از این محل درآمد بیمه ای کسب کردیم. امروز آخرین رکورد درآمدی ما امسال ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

دریافت ۱۰ همت اعتبار موقت برای پرداخت هزینه های درمانی از بانک مرکزی

واگذاری یکی از بنگاه های کشتیرانی به تامین اجتماعی در ازای بدهی دولت

دولت سیزدهم ۲۴۰ همت از بدهی های انباشته تامین اجتماعی را پرداخت کرده است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: ۱۰ ماه از سال سپری شده و حقوق و مستمری را بدون یک ریال استقراض از نظام بانکی پرداخت کردیم. ۴۳ هزار میلیارد تومان از تعهدات را انجام دادیم و ۱۰ همت به عنوان اعتباری موقت برای پرداخت هزینه های درمانی از بانک مرکزی گرفته ایم.

موسوی با اعلان اینکه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانک رفاه در سال قبل را کامل تسویه کردیم اضافه کرد: دولت تا حالا و طی دو سال ۷۰ همت از بدهی های خودرا تسویه کرده است. امسال ۷۰ همت در واگذاریها پیش بینی شده است که در این رابطه یکی از بنگاه های کشتیرانی درحال واگذاری است.
وی اظهار داشت: این دولت بیش از ۲۴۰ همت از بدهی های انباشته شده را پرداخت کرده است که بی سابقه بوده است.

بدهی ۹۳ همتی کارگاه ها و کارفرماها به تامین اجتماعی

موسوی در ادامه به طلب های سازمان از کارفرماها اشاره نمود و اضافه کرد: طلب های ما از کارفرماها حدود ۴۷ همت است اما جمعا بیش از ۹۳ همت از کارگاه ها و کارفرماها طلب داریم و می خواهیم این افراد کمک کنند تا تعهدات خودرا انجام دهیم.
موسوی با اعلان اینکه سال آینده وضع سازمان تامین اجتماعی پایدارتر خواهد بود، در بخش دیگری از سخنان خود با اعلان اینکه در بخش های کسب وکار بیش از ۱۷۰ هزار بیمه بیکاری پرداخت می نماییم، اظهار داشت: ماهانه ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه بیمه بیکاری است که سالانه معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است. به عبارتی علاوه بر این که بدهی کلان تسویه شد، در انجام تعهدات دیگر توسعه خدمت اتفاق افتاده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: از شروع دولت ۳۳ مرکز درمانی تکمیل و به راه افتاده است و ۱۳۳ پروژه درمانی را درحال طراحی و توسعه و ایجاد داریم.
موسوی با اعلان اینکه در سال ۹۹، ۶۰۹ میلیارد تومان برای پروژه های بیمارستانی هزینه شد اظهار داشت: این رقم در سال ۱۴۰۰، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود. در سال ۱۴۰۱ نیز ۲۳۵۰ میلیارد تومان در پروژه ها هزینه کردیم.

وی درباب تعرفه های قرارداد و پرداختی ها نیز اظهار داشت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم حدود ۸ ماه با مراکز طرف قرارداد درمانی فاصله پرداخت داشتیم و بدهی بیش از ۱۳ تا ۱۴ همت بود. سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹، ۱۷ همت به مراکز درمانی پرداختی داشته است. در سال ۱۴۰۰، ۲۱.۵ همت و در سال ۱۴۰۱، ۴۱ همت به طرف های قرارداد پرداختی داشته است. تا حالا ۴۶ همت امسال به مراکز طرف قرارداد پرداخت کرده ایم.
موسوی همین طور رقم برآوردی بدهکاری به مراکز درمانی، منهای طرح دارویار را همان رقمی که سال ۱۴۰۰ سازمان را تحویل گرفته است اعلام نمود و اظهار داشت: یعنی ۱۳ـ۱۴ همت بدهکار مراکز طرف قرارداد هستیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از این جلسه با اعلان اینکه در بحث درمان در کنار وزارت بهداشت بودیم، بیان کرد: در طرح دارویار، داروهای جدیدی تحت پوشش بیمه قرار گرفت. سازمان تامین اجتماعی این داروها را تحت پوشش بیمه خود قرار داد. تامین مالی حدود ۴۰۰ قلم طرح دارویار بوسیله بیمه ها انجام شد و ما هم در سیستم خود اعمال کردیم.

ایشان سپس با اعلان اینکه با رویکرد توجه به بیماریهای خاص و ویژه، فشار خون و دیابت را مورد توجه قرار دادیم، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ طرح راه اندازی کلینیک دیابت و فشار خون را داشتیم و الان ۲۱۲ مرکز دیابت و کنترل فشار خون داریم.

وی افزود: همین طور پوشش درمانهای تخصصی زوجین نابارور در این دولت صورت گرفت. همین طور کمیته کاهش هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج با همکاری سازمان در بیمه سلامت شکل گرفت تا هزینه های سرسام آور بیماریهای خاص تامین و کم شود.

افزایش سن بازنشستگی از شروع سال ۱۴۰۳ در صورت ابلاغ

موسوی در بخش دیگری از این جلسه در پاسخ به سوالی درباب افزایش سن بازنشستگی اظهار داشت: افزایش سن بازنشستگی باتوجه به تحولات اجتماعی، سن امید به زندگی و شرایط ناپایدار صندوق ها ضروریست و تصمیم حاکمیتی است. این مساله باید سه دهه قبل شروع می شد، البته اصلاحات باید همه جانبه باشد همین طور قانون اختیاری و اجرای آن کند است.

وی با اعلان اینکه این قانون انعطاف دارد، اظهار داشت: بطور مثال برای کسانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه دارند، تغییر در سن بازنشستگی رخ نمی دهد.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همین طور اعلام نمود که قانون افزایش سن بازنشستگی اگر ابتدای سال آینده ابلاغ شود، اجرا خواهد شد.

مخالف واگذاری سهام پرسپولیس به شستا و بانک رفاه هستیم

باشگاه ذوب آهن را داریم؛ از لحاظ قانونی نمی توانیم بیش از یک باشگاه داشته باشیم

وی درباره ی واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: در رسانه ها و خبرها شایعاتی شنیدیم و تا حالا بصورت رسمی به بنده ابلاغ نشده است. البته درباره ی شستا و بانک رفاه عنوان شد که ما در واگذاری این مجموعه به شستا و بانک رفاه مخالفت خودرا اعلام کردیم برای اینکه به سبب قانون AFC نمی توان بیش از یک باشگاه داشت که ما در زیر مجموعه خود باشگاه ذوب آهن را داریم که این یک ماموریت قانونی بود. همین طور باید در رویکرد های تخصصی حرفه ای خود فعالیت نماییم.

۶ تا ۸ میلیون ایرانی خارج از چتر بیمه های اجتماعی

اعلام دستمزدهای غیرواقعی، فرهنگ غلطی که باید اصلاح گردد

وی درباره ی آمار افرادی که در کشور مشمول بیمه های اجتماعی و بازنشستگی نیستند، اظهار داشت: برآوردها نشان میدهد که با وجود توسعه چشم گیر پوشش بیمه اجتماعی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز ۶ تا ۸ میلیون نفر خارج از چتر پوشش بیمه های اجتماعی هستند که توسعه پوشش بیمه ای به این اقشار، یکی از اولویت های راهبردی سازمان تامین اجتماعی است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی فرار بیمه ای را از مسائل اساسی در نظام حکمرانی بیمه های اجتماعی کشور اعلام نمود و اظهار داشت: متأسفانه فرار بیمه ای و اعلام دستمزدهای غیرواقعی به عنوان مبنای کسر حق بیمه، تبدیل به یک فرهنگ شده و دراین زمینه باید فرهنگ سازی کرد.
موسوی در مورد بازرسی های بیمه ای اظهار داشت: اشکالات بازرسی های بیمه ای را باید اصلاح نماییم. اگر اطلاعات بیمه ای با اطلاعات نظام بانکی و نظام مالیاتی چک شود و ارتباط هوشمند بین اطلاعات این حوزه ها برقرار شود که امکان صحت سنجی واقعی فراهم گردد، می توانیم در نظام بیمه ای به سمت خوداظهاری برویم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی را حقی همگانی دانست و در مورد بهره مندی شاغلان سکوهای اینترنتی از این حق اظهار داشت: درباره ی بیمه شاغلان سکوهای اینترنتی یک سال است که موضع خودرا اعلام نموده ایم. به اعتقاد ما و بر طبق قوانین و مقررات موجود، این شاغلان باید بیمه الزامی شوند چون رابطه مزدی با این سکوها دارند. مکلف هستیم به سراغ آنها برویم و ما پیگیر هستیم تا بیمه شوند. به مسئولان سکوها سفارش می نماییم توافقی مساله حل شود و اگر این اتفاق نیفتد باتوجه به مراجعات مکرر شاغلان سکوها درباره ی بهره مندی از بیمه اجتماعی، بر طبق قوانین ما خود به وظایف مان عمل خواهیم کرد.
وی ابراز کرد: ۳ تا ۴میلیون نفر در این سکوها فعال می باشند و با احتساب خانواده ها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر هستند؛ به فوریت سراغ سکوهای اینترنتی برای اعمال قوانین حاکمیتی در مورد بیمه های اجتماعی شاغلان این حوزه خواهیم رفت.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~